Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenerek müşteriye verilen bir belgedir.
Faturanın Şekli

 
Faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.
* Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
* Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
* Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
* Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
* Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası